Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Τεχνολογική , Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αρ. σπουδαστών,Ιδρυμα,Διδακτ./βοηθ. Προσωπικό) (Α.Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές ) (Έναρξη-Λήξη) / 2009

Πίνακας

01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Έναρξη
01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Φορέας, Τύπος Εκπαίδευσης σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Λήξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και ΥΠΑ σύμφωνα με την Έδρα του Τμήματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Φορέας, Τύπος Εκπαίδευσης, ΥΠΑ σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Λήξη
021. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
021Υ. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
022. Διδακτικό Προσωπικό που δεν ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
022Y. Διδακτικό Προσωπικό που δεν ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
02E. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέα - Έναρξη
02EY. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέα και ΥΠΑ - Έναρξη
02T. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (για ΤΕΙ) - Έναρξη
02TY. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (για ΤΕΙ) και ΥΠΑ - Έναρξη
03. Λοιπό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδος, Σχέση Εργασίας, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
03E1. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03E1Y. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Έναρξη
03E2. Σπουδαστές Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Φύλο, Έτη Σπουδών, Σχολή, Τμήμα, Φορέα - Έναρξη
03E2Y. Σπουδαστές Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Φύλο, Έτη Σπουδών, Σχολή, Τμήμα, Φορέα και ΥΠΑ - Έναρξη
03M. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών (Σύμπραξη με Ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού) - Έναρξη
03MY. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών, ΥΠΑ (Σύμπραξη με Ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού) - Έναρξη
03T. Σπουδαστές κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03TY. Σπουδαστές κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Έναρξη
03Y. Λοιπό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Σχέση Εργασίας, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
04. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Σπουδών, Φορέα, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
041A. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν Εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στο Ίδιο Εξάμηνο Σπουδών κατά Τύπο, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
041AY. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στο Ίδιο Εξάμηνο Σπουδών κατά Τύπο, Φύλο, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
04EY. Σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Έτος Σπουδών, Φορέα, Φύλο, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
04T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
05. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών, Έτος Γέννησης κατά Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05EY. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ, Νομός (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος) - Λήξη
05M. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
05MY. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
05T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ, Νομός (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος) - Λήξη
06. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Έτος Σπουδών, Φύλο, Φορέας, Σχολή, Τμήμα, Τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Λήξη
06EY. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Έτος Σπουδών, Φύλο, Φορέας, Σχολή, Τμήμα, Τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΑ - Λήξη
06T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
06TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
07. Αλλοδαποί, Ομογενείς Σπουδαστές με ξένη Υπηκοότητα κατά Χώρα Υπηκοότητας, Φύλο, Τύπος Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Λήξη
08. Σπουδαστές που πήραν πτυχίο κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τύπου Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
08Y. Σπουδαστές που πήραν πτυχίο κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τύπο Εκπαιδεύσης, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
09. Σπουδαστες που πήραν πτυχίο κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέας - Λήξη
09Y. Σπουδαστες που πήραν πτυχίο κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέας και ΥΠΑ - Λήξη
ISC1. Σπουδαστές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο - Λήξη
ISC1M. Μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τομέα σπουδών σύμφωνα με τον κώδικα ISCED, Φύλο, Εκπ. Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
ISC2. Σπουδαστές που έλαβαν πτυχίο και Μεταπτυχιακοί σπουδαστές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Λήξη

Χρονοσειρά