Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Τεχνολογική , Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αρ. σπουδαστών,Ιδρυμα,Διδακτ./βοηθ. Προσωπικό) (Α.Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές ) (Έναρξη-Λήξη) / 2001

Πίνακας

01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Έναρξη
01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Φορέας, Τύπος Εκπαίδευσης σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Λήξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και ΥΠΑ σύμφωνα με την Έδρα του Τμήματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Φορέας, Τύπος Εκπαίδευσης, ΥΠΑ σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Λήξη
021. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
021Υ. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
022. Διδακτικό Προσωπικό που δεν ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
022Y. Διδακτικό Προσωπικό που δεν ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
02E. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέα - Έναρξη
02EY. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέα και ΥΠΑ - Έναρξη
02T. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (για ΤΕΙ) - Έναρξη
02TY. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (για ΤΕΙ) και ΥΠΑ - Έναρξη
03. Λοιπό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδος, Σχέση Εργασίας, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
03T. Σπουδαστές κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03TY. Σπουδαστές κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Έναρξη
03Y. Λοιπό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Σχέση Εργασίας, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
03Ε. Σπουδαστές κατά φύλο, έτη σπουδών, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, φορέα
03ΕΥ. Σπουδαστές κατά φύλο, έτη σπουδών, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, φορέα και ΥΠΑ
04. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Σπουδών, Φορέα, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
041. Σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) που έχουν εγγραφεί για δυο ή περισσότερες φορές στο ίδιο Έτος Σπουδών κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
041A. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν Εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στο Ίδιο Εξάμηνο Σπουδών κατά Τύπο, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
041AY. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στο Ίδιο Εξάμηνο Σπουδών κατά Τύπο, Φύλο, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
041EY. Σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) που έχουν εγγραφεί για δυο ή περισσότερες φορές στο ίδιο Έτος Σπουδών κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Φύλο, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
04EY. Σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Έτος Σπουδών, Φορέα, Φύλο, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
04T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
05. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών, Έτος Γέννησης κατά Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05EY. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ, Νομός (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος) - Λήξη
05T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ, Νομός (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος) - Λήξη
06. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Έτος Σπουδών, Φύλο, Φορέας, Σχολή, Τμήμα, Τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Λήξη
06EY. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Έτος Σπουδών, Φύλο, Φορέας, Σχολή, Τμήμα, Τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΑ - Λήξη
06T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
06TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
07. Αλλοδαποί, Ομογενείς Σπουδαστές με ξένη Υπηκοότητα κατά Χώρα Υπηκοότητας, Φύλο, Τύπος Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Λήξη
08. Σπουδαστές που πήραν πτυχίο κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τύπου Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
08Y. Σπουδαστές που πήραν πτυχίο κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τύπο Εκπαιδεύσης, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
09. Σπουδαστες που πήραν πτυχίο κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέας - Λήξη
09Y. Σπουδαστες που πήραν πτυχίο κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέας και ΥΠΑ - Λήξη
ISC1. Σπουδαστές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο - Λήξη
ISC2. Σπουδαστές που έλαβαν πτυχίο και Μεταπτυχιακοί σπουδαστές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Λήξη