Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Επαγγελματική Εκπαίδευση (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Έναρξη-Λήξη), 2014

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο, κατά Κλάδο, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02A. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Δημόσ. Σχολ. Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολ. Μονάδας , Τύπο, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02B. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολ. Μονάδας, Τύπο, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
03. Λοιπό Προσωπικό κατά Κατηγορία, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
04T. Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση - Έναρξη
04TA. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν., Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξ
04TB. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν, Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξη
04TC. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν, Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξη
01L. Σχολικές Μονάδες κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια – Λήξη
02ΑL. Σχολικές Μονάδες (Δημόσια ΕΠΑΛ ΥΠΠΕΘ) και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Είδος και Περιφέρεια – Λήξη
02ΒL. Σχολικές Μονάδες εκτός ΥΠΠΕΘ και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και Περιφέρεια - Λήξη
03L. Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
03ΑL. Διδακτικό Προσωπικό στις Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων ΕΠΑ.Λ εποπτείας ΥΠΠΕΘ με Πλήρες Ωράριο κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Είδος Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
05ΑL. Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
06L. Λοιπό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Κατηγορία, Φύλο, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό- Λήξη
06AL. Λοιπό Μη Διδακτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων κατά Είδος Σχολικής Μονάδας, Καθεστώς Απασχόλησης, Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
07TL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές σε Σχολικές Μονάδες κατά Τάξη, Φύλο, Είδος και Τύπο Σχολικής Μονάδας, Κύκλο, Τομέα, Ειδικότητα Μαθημάτων, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08TL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TAL. Μαθητές των Δημόσιων Ημερήσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TBL. Μαθητές των Δημόσιων Εσπερινών Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08TCL. Μαθητές των Ιδιωτικών Ημερήσιων Σχολικών Μονάδων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, και Τάξη – Λήξη
12TL. Μαθητές Σχολικών Μονάδων που Αποφοίτησαν κατά Τύπο και Είδος Σχολικής Μονάδας, Φύλο, Ειδικότητα Μαθημάτων, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12AL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές (Σύνολο Σχολικών Μονάδων) κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12BL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές ΕΠΑΛ (με Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας) κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12CL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές ΕΠΑΛ (Σύνολο Σχολικών Μονάδων), μόνο με Πτυχίο Ειδικότητας, κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12A1L. Αποφοιτήσαντες Μαθητές Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό- Λήξη
12A2L. Αποφοιτήσαντες Μαθητές Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Έτος Γέννησης και Φύλο - Λήξη
13L. Μαθητές Σχολικών Μονάδων που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Τάξη, Φύλο, Είδος και Τύπο Σχολικής Μονάδας, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
IIIL. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
IIL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
IL. Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα – Λήξη
IVL. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη