Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Επαγγελματική Εκπαίδευση (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Έναρξη-Λήξη), 2014

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο, κατά Κλάδο, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02A. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Δημόσ. Σχολ. Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολ. Μονάδας , Τύπο, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
02B. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολ. Μονάδας, Τύπο, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
03. Λοιπό Προσωπικό κατά Κατηγορία, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Έναρξη
04T. Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση - Έναρξη
04TA. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν., Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξ
04TB. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν, Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξη
04TC. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Σχολ Μονάδων κατά Έτος Γένν, Φύλο, Τύπο Σχολ Μονάδας, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό - Ββάθμια Επαγγ Εκπαίδευση - Έναρξη