Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2015

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη)

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη), 2015

Πίνακας

01EL. Σχολικές μονάδες κατά περιφέρεια και νομό, λήξη
04EL. Διδακτικό προσωπικό κατά έτος γέννησης, φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
05EL. Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
06EL. Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό, καθεστώς απασχόλησης, κατά φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
07EL. Εγγεγραμμένοι μαθητές κατά φύλο, έτος γέννησης, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
07T. Εγγεγραμμένοι Μαθητές των ΤEE κατά Κύκλο Σπουδών, Τάξη, Τομέα - Ειδικότητα, Φορέα, Είδος (Ημερήσια - Νυχτερινά), Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
08ΕL. Μαθητές που έχουν εγγραφεί δύο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη κατά φύλο, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
09ΕL. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση κατά φύλο, έτος γέννησης, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
10ΕL. Μαθητές που πήραν μέρος στις τελικές εξετάσεις και προήχθησαν ή απορρίφθηκαν κατά φύλο, βαθμό προόδου, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
11ΕL. Αριθμός αποφοιτήσαντων μαθητών κατά φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
12ΕL. Αποφοιτήσαντες μαθητές κατά έτος γέννησης, φύλο, περιφέρεια και νομό, λήξη
12Α1EL. Αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο, κατεύθυνση, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη
13EL. Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες κατά φύλο, ξένη γλώσσα, περιφέρεια και νομό, λήξη
14EL. Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες στο σχολείο, σύμφωνα με τον αριθμό ξένων γλωσσών κατά φύλο, φορέα, περιφέρεια και νομό, λήξη
15EL. Αλλοδαποί μαθητές κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα και φύλο, λήξη
16EL. Αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο, κατεύθυνση, τάξη, φορέα, περιφέρεια και νομό, λήξη
IEL. Αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο, κατεύθυνση, τάξη, περιφέρεια και νομό, λήξη