Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2003

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη)

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο, ΥΠΑ και Νομό
01. Σχολικές Μονάδες κατά Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), Τύπο Σχολικής Μονάδας, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
02. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο, κατά Κλάδο, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, ΥΠΑ και Νομό
02. Σχολικές Μονάδες, Γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Τύπο, Φορέα, Είδος (Ημερήσιες, Νυχτερινές) ΥΠΑ και Νομό - Λήξη (Αναθεωρημένα Στοιχεία)
02A. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολικής Μονάδας (Ημερήσιες, Νυκτερινές), Τύπο, ΥΠΑ και Νομό
02B. Διδακτικό Προσωπικό με πλήρες ωράριο των Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, κατά Κλάδο, Φύλο, Είδος Σχολικής Μονάδας (Ημερήσιες, Νυκτερινές), Τύπο, ΥΠΑ και Νομό
03. Διδακτικό Προσωπικό κατά Ιδιότητα, Φύλο, Κλάδο Διδακτικού Προσωπικού, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
03. Λοιπό Προσωπικό κατά Κατηγορία, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, ΥΠΑ και Νομό
04E. Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
05. Διδακτικό Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας και ΥΠΑ - Λήξη
06. Λοιπό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
07. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τάξη, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Φορέα, Είδος, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - Λήξη
08. Μαθητές κατά Έτος Γέννησης, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - Λήξη
09. Μαθητές Διετείς και πλέον κατά Τάξη, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Φορέα, Είδος, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - Λήξη
10. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση αδικαιολόγητα κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, Φορέα, Είδος (Ημερήσιες - Νυκτερινές), ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - Λήξη
11. Μαθητές που Πήραν Μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προήχθησαν ή απορρίφθηκαν κατά Βαθμό Προόδου, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - Λήξη
11T. Μαθητές που Πήραν Μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προήχθησαν ή απορρίφθηκαν κατά Βαθμό Προόδου, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Τάξη, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12. Μαθητές που αποφοίτησαν κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - Λήξη
13. Μαθητές που διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Τάξη, Φύλο, Φορέα, Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, ξένη Γλώσσα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
I. Σχολικές Μονάδες κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
II. Διδακτικό Προσωπικό κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
III. Εγγεγραμμένοι Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη
IV. Αποφοιτήσαντες Μαθητές κατά Τύπο Σχολικής Μονάδας, Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο) και Φορέα - Λήξη