Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Γενικά Λύκεια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2011

Πίνακας

01. Αριθμός Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
01. Σχολικές μονάδες (Λύκεια) και Διδακτικό Προσωπικό, με Πλήρες Ωράριο, κατά Φύλο, Κλάδο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
02. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων Μαθητών, κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
02. Λοιπό Προσωπικό των Λυκείων κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
03. Μαθητές Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03. Σχολικές Μονάδες, Γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
03A. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03B. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03C. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
03D. Μαθητές Ιδιωτικών Εσπερινών Λυκείων κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Έναρξη)
04. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ιδιότητα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
04A. Διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια νομό, φορέα, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
05. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Ενιαίων Λυκείων με πλήρες ωράριο κατά Κλάδο, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
06. Διδακτικό Προσωπικό των Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα και ΥΠΑ - Λήξη
06A. Διδακτικό προσωπικό των λυκείων όλων των τύπων με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό-Λήξη
07. Λοιπό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
08. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων που παρέμειναν εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του σχολικού έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια
09. Μαθητές που Διέκοψαν τη φοίτηση Αδικαιολόγητα, κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Τάξη, Φορέα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για Δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια Τάξη, κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
11. Κατανομή των Τμημάτων και Μαθητών κατά Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12. Μαθητές που πήραν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προβιβάστηκαν ή απορρίφθηκαν κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12A. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φορέα, Φύλο, Τάξη ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
13. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Φορέα, ξένη Γλώσσα, ΥΠΑ και Νομό - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκεια (Λήξη)
13A. Σύνολο μαθητών που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, ξένη γλώσσα, τύπο σχολικής μονάδας, τάξη και φύλο - Λήξη
13B. Σύνολο μαθητών που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, ξένη γλώσσα, τύπο σχολικής μονάδας, τάξη και φύλο - Λήξη
15. Αλλοδαποί μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα και φύλο - Λήξη
16. Αριθμός εγγεγραμμένων Μαθητών κατά Φύλο, κατεύθυνση, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
17. Αριθμός Τμημάτων Ένταξης και αριθμός μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα σε αυτές, κατά φύλο, έτος γέννησης, Περιφέρεια και Νομό, λήξη
I. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων όλων των τύπων οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και προήχθησαν κατά Φύλο, Τάξη και Φορέα - Λήξη

Χρονοσειρά