Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Νηπιαγωγεία (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία), Διδακτικό Προσωπικό, Βοηθητικό Προσωπικό κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά)- Έναρξη
02. Μαθητές (Νήπια) κατά ΄Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
01AL. Αριθμός Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
01L. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
02L. Σχολικές Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
03L. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Μέγεθος με Βάση τον Αριθμό των Εγγεγραμμένων Μαθητών και Περιφέρεια– Λήξη
04L. Σχολικές Μονάδες και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
5AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Περιοχή, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
05L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Φύλο, Ιδιότητα, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
07L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων κατά Οργανικό Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
08L. Διδακτικό Προσωπικό των Νηπιαγωγείων Κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
11L. Μαθητές (Νήπια) κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Περιοχή, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη
12L. Μαθητές (Νήπια) των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων που είναι Εγγεγραμμένοι μέχρι τη Λήξη του Σχολικού έτους κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Έτος Γέννησης, Περιφέρεια και Νομό– Λήξη