Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Τμήμα Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου
Προϊστάμενος/η Καραμιχαλάκου Χριστίνα
Τηλέφωνα 213 1352057, 210 4852057
Γραμματεία 213 1352494, 213 1352495
Φαξ 213 1352397
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email c.karamichalakou@statistics.gr