Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Τμήμα Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου
Προϊστάμενος/η Καραμιχαλάκου Χριστίνα
Τηλέφωνα 213 1352057, 210 4852057
Γραμματεία 213 1352494, 213 1352495
Φαξ 213 1352397
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email c.karamichalakou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων) / 2016

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων), 2016

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
02. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
03. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
04. Mέση ετήσια απασχόληση των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
05. Kόστος εργασίας των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
06. Βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
07. Δαπάνες και επενδύσεις των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
09. Αναλυτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
10. Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
Publication Documents