Ιστορικό

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Τμήμα Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου
Προϊστάμενος/η Καραμιχαλάκου Χριστίνα
Τηλέφωνα 213 1352057, 210 4852057
Γραμματεία 213 1352494, 213 1352495
Φαξ 213 1352397
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email c.karamichalakou@statistics.gr
Επιστροφή

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων) / 2005

Πίνακας

01. Συνοπτικά στοιχεία των βασικών μεγεθών των επιχειρήσεων εμπορίου
02. Συνοπτικά στοιχεία των βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κατά τμήμα οικονομικής δραστηριότητας
03. Συνοπτικά στοιχεία των βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά περιφέρεια και τμήμα οικονομικής δραστηριότητας
04. Ανάλυση της μέσης ετήσιας απασχόλησης κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev.1.1)
05. Ανάλυση του κόστους εργασίας κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
06. Ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
07. Ανάλυση δαπανών και επενδύσεων κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
08. Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κύρια δραστηριότητα και ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev.1.1)
09. Ανάλυση βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
10. Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1) και περιφέρεια