Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών - Παράταση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών-Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Ειδικής Αγωγής, λήξης σχολικού έτους 2014/2015

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση για τον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό "Young Statistician Prize 2017"

Ανακοίνωση - Aπάντηση σε ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας), “Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή”, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016