Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης δελτίων τύπου ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή – σπουδαστή ακαδημαϊκού έτους 2017/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τα Δελτία Τύπου ESSPROS

Ανακοίνωση για την δημοσίευση του δελτίου τύπου της έρευνας για την «Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη έτους 2013»

Αναβολή της δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για το Κόστος Εργασίας

Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση Ιδιωτών Συνεργατών

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μη-Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, λήξης ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, έτους 2017

Διαγωνισμός γραφιστικής για τη σχεδίαση του λογότυπου της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021