Ανακοίνωση δημοσίευσης ετήσιων χρονοσειρών της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1981 – 2015

Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ

Τρίτη Ετήσια Έκθεση 2016 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής

Διόρθωση Δελτίου Τύπου του ΕνΔΤΚ Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016.

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Αφίξεις από το Εξωτερικό Μη Κατοίκων στην Ελλάδα

Ανακοίνωση αναβολής Δελτίου Τύπου έρευνας Στατιστικών για τα Απόβλητα

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) και της Έρευνας Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Λογαριασμών των εκπομπών των αερίων ρύπων και Λογαριασμών των περιβαλλοντικών Φόρων

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κρατικών Δημοτικών θεάτρων και Ορχηστρών 2015