Προσωρινή διακοπή λειτουργίας εφαρμογής ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Στατιστικές Συνδεόμενων Επιχειρήσεων με την Αλλοδαπή του έτους 2015

Η ανακοίνωση του Δελτίου Τύπου " Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση " αναβάλλεται

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίου Τύπου των Τριμηνιαίων Μη-Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Έρευνας Ενοικιαζομένων Δωματίων

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Εθνικοί Λογαριασμοί – Μέθοδος Μέτρησης του ΑΕΠ

Νέο ψηφιακό δημοσίευμα για τη ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015/2016

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου "Αφίξεις από το εξωτερικό μη κατοίκων στην Ελλάδα"