Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016.

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Αφίξεις από το Εξωτερικό Μη Κατοίκων στην Ελλάδα

Ανακοίνωση αναβολής Δελτίου Τύπου έρευνας Στατιστικών για τα Απόβλητα

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) και της Έρευνας Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Λογαριασμών των εκπομπών των αερίων ρύπων και Λογαριασμών των περιβαλλοντικών Φόρων

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κρατικών Δημοτικών θεάτρων και Ορχηστρών 2015

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών - Παράταση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών-Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ