Το αρχείο του περιοδικού "Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Οι αριθμοί και η ζωή μας"

Πλησιάζοντας τους δύο αιώνες ιστορίας ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει το αρχείο του στατιστικού περιοδικού στο διαδίκτυο