Στον κόσμο

EMOS - Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των Επίσημων Στατιστικών (Official Statistics) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

emos

Τι είναι το EMOS;

Το πρόγραμμα European Master in Official Statistics (E.M.O.S.) είναι ένα δίκτυο προγραμμάτων, το οποίο παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των επίσημων στατιστικών (Official Statistics) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γιατί το EMOS;

  • Προστιθέμενη αξία του μεταπτυχιακού τίτλου.
  • Εκπαίδευση που συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική.
  • Πρόγραμμα με ευρωπαϊκή διάσταση.
  • Πρακτική εξάσκηση και θέματα πτυχιακών εργασιών που αφορούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Πραγματικές ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας σε στατιστικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς γίνεται η πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Απαιτήσεις:

  • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υποψήφιας προς ένταξη ή της EFTA.
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα να είναι σύμφωνο με τη διαδικασία της Bologna και του European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ή ισοδύναμων

Περισσότερες Πληροφορίες