Ενημερωτικό μήνυμα

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής στοιχείων για την έρευνα "Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις" έληξε. Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κάτωθι τηλέφωνα: Τηλ: 213 1352402 - Δεϊβέκη Αικατερίνη