2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 6/12/182ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 6/12/18

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 6/12/182ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 6/12/18

5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 29/11/185ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 29/11/18

5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 29/11/185ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 29/11/18

1ο Γυμνάσιο Παιανίας, 27/11/181ο Γυμνάσιο Παιανίας, 27/11/18

1ο Γυμνάσιο Παιανίας, 27/11/181ο Γυμνάσιο Παιανίας, 27/11/18

Λύκειο Ώθηση, 22/11/18Λύκειο Ώθηση, 22/11/18

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 19/11/18Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 19/11/18

2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, 20/11/182ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, 20/11/18

2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, 20/11/182ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, 20/11/18

6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, 25/10/18​6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, 25/10/18

2-6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, 25/10/18​6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, 25/10/18

3-6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, 25/10/186ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, 25/10/18​

1-Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά, 16/10/18Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά, 16/10/18

2-Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά, 16/10/18Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά, 16/10/18

1-3ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/183ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/18​

2-3ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/183ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/18​

3-3ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/183ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/18

4-3ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/183ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, 11/10/18​

1-1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, 9/10/181ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, 9/10/18​

1-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 22/5/18Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 23/5/18