Παρουσίαση του προγράμματος

Η κάθε επίσκεψη διαρκεί περίπου 3 ώρες και μπορούν να συμμετέχουν έως και εβδομήντα (70) μαθητές.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη (εκτός επίσημων αργιών) και ώρες 09:00 – 12:00.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46, στον Πειραιά, και περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

 • Καλωσόρισμα και γνωριμία με τους μαθητές
 • Διανομή εκπαιδευτικού/ προωθητικού υλικού της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat
 • Ενημέρωση και συζήτηση για την αποστολή, το έργο, το θεσμικό πλαίσιο και την οργανωτική δομή της ΕΛΣΤΑΤ.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές με χρήση. Ακολουθεί συζήτηση για την εντύπωση που δημιουργήθηκε από την έρευνα.
 • Ενημέρωση για την παρουσίαση και διάχυση των στατιστικών δεδομένων.
 • Διάλειμμα
 • Ανάπτυξη Ενοτήτων/ Παρουσίαση στοιχείων / Συζήτηση
 • Διεξαγωγή παιχνιδιού στατιστικών γνώσεων
 • Συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου
 • Απονομή βεβαιώσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική επίσκεψη και χορήγηση αναμνηστικού υλικού για το σχολείο

Ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, σχεδιάζονται:

 • Η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας γραφικές παραστάσεις και infographics, όπως:
  • Γάμοι και σύμφωνα συμβίωσης
  • αιτίες θανάτου
  • εργατικό δυναμικό, ανεργία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεργία στην Ελλάδα κατά επίπεδο εκπαίδευσης
  • ΑΕΠ της Ελλάδος και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • εισαγωγές – εξαγωγές και αντίστοιχα τα κυριότερα προϊόντα
  • παραγωγή και πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων και αντίστοιχα προϊόντα
  • διανυκτερεύσεις αλλοδαπών κατά χώρα προέλευσης και κατά περιφέρεια
  • φυσική άσκηση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εξειδικευμένες θεματικές ενότητες ανάλογα με την ειδικότητα του Τμήματος που επισκέπτεται την ΕΛΣΤΑΤ, όπως:
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας – στατιστικό σφάλμα
  • Φυσική κίνηση πληθυσμού (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι, μετανάστευση)
  • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
  • Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Πληθωρισμός
  • Χρέος – έλλειμμα
  • Κατάρτιση δεικτών απασχόλησης – ανεργίας
  • Λογαριασμοί περιβάλλοντος
  • κ.ά.

Φοιτητές Πανεπιστημίων:

(Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ειδικότητα του Τμήματος που επισκέπτεται την ΕΛΣΤΑΤ)