Επικοινωνία

 library@statistics.gr

 213 135 2315, 213 135 2348

 08:00 - 14:00

 Υπεύθυνος:
Θεοχάρης Τσίγκας
Προϊστάμενος του Τμήματος Βιβλιοθήκης